Eefde (winge) – west

Het zal u niet ontgaan zijn dat de laatste tijd veel commotie is rondom Eefde-west. IJsselwind BV, een bedrijfsmatig samenwerkingsverband van de lokale energiecooperaties van Lochem, Zutphen, Brummen en Voorst, heeft het plan opgevat om een aantal windturbines in Eefde-west en Zutphen-noord neer te zetten. Van de primair beoogde 7 turbines blijkt dat er ‘slechts’ 2 neergezet mogen worden gelet op allerhande wettelijke eisen. Het Waterschap Rijn & IJssel heeft om misplaatste duurzame redenen besloten om naast haar formeel wettelijke taak van waterproducent en dijkbewaker het eigen energie-verbruik terug te willen winnen, iets waar de inwoners van met name Eefde west de dupe van dreigen te gaan worden.

De afgelopen jaren is er veel verzet geweest van omwonenden, is in 2017 een draagvlakonderzoek gehouden maar heeft de gemeente Zutphen, op wiens grond turbines geplaatst zullen worden, ondanks de verpletterende uitslag toch besloten dat ze er komen. Dit natuurlijk tot grote blijdschap van IJsselwind BV en dus Lochem Energie die hun gedeelte van de jaarlijkse winst van enkele tonnen met veel plezier op zich af ziet komen.

Om de zaak nog rendabeler te maken dan begroot worden de turbines die eerst 150 a 170 meter hoog zouden worden naar verluidt nu minimaal 185 meter. In december zijn de formele aanvragen voor de plaatsing van de turbines aangeboden aan de gemeente Zutphen.

De omwonenden van Eefde west zijn medio december uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst: dat leidde tot een flink aantal in gele hesjes gestoken verontwaardigde buurtbewoners die massaal te hoop liepen tegen de komst van de turbines. Deze weerstand wordt gevoed door het feit dat de uit Almen afkomstige bandenboer vermoedelijk aan het Twentekanaal gehuisvest zal worden maar ook doordat er in Eefde west mogelijk ook nog een extra zonneveld van enkele hectares groot geplaatst zal worden waardoor vele omwonenden ook heel dichtbij 25 jaar van hun uitzicht beroofd worden. Klap op de vuurpijl is dat er heel veel ziektegevallen zijn in Eefde west die mogelijk een relatie hebben met de uitstoot uit de pijp van de GMB.

Al met al voldoende ingrediënten voor een terechte oproep van de dorpsraad Eefde om alle ontwikkelingen stil te leggen en diepgaand onderzoek te verrichten naar de invloed van alle initiatieven op de gezondheid. MmL steunt deze oproep: de vaststelling is dat de laatste jaren veel over de inwoners is uitgestort en de politiek, met name die van Zutphen, horende doof en ziende blind lijkt en zich dwangmatig verschuilt achter het argument dat de afgesproken akkoorden in het kader van de energietransitie hen hiertoe dwingen. Dat politieke akkoorden niet mogen leiden tot aantasting van gezondheid en woongenot van omwonenden lijkt ons een logische: we roepen het college van Lochem dan ook op om de zorgen van hun eigen inwoners helder kenbaar te maken in Zutphen en het verzoek om stillegging van de lopende initiatieven te steunen.