Lochem aan zee

Het College heeft de Kadernota 2020 opgesteld en de raad heeft hier op 13 mei jl. over gedebatteerd. Het college gaat voor nieuw beleid op maar liefst 23 onderwerpen. Op zich mooi en dynamisch, maar ook met inherent risico dat je te veel tegelijk gaat doen: focus is dus gewenst. We gaan echter uit van het positieve en steunen het beleid op hoofdlijnen.

Kritisch zijn we wel op het bijbehorende budget: er wordt voor alle plannen bezuinigd op andere zaken maar ook weer een flinke hap uit het spaarbankboekje van de gemeente genomen. De hoop is dat dit vanaf 2021 leidt tot overschotten. Helaas hebben recente ervaringen met onder meer Plus OV bevestigd dat het financieel lang niet altijd meezit en er een onverwachte rekening naar de gemeente gezonden wordt.

Ok ten aanzien van het inhuren van externe hulp hebben we onze twijfels : we zien dat er een flink aantal gevallen externe hulp gezocht wordt met een fors financieel plaatje van enkele tonnen. Het heeft onze voorkeur dat meer gebruik gemaakt wordt van de eigen capaciteit die recent overigens fors is gegroeid.

Een impuls voor het toerisme, waardoor Lochem in het verleden wereldberoemd in heel Nederland was, staat pregnant in de plannen: er is nieuw beleid geformuleerd dat toeristen naar onze mooie gemeente moet lokken, de website van de VVV gaat op de schop en er wordt een heus Inspiratiecentrum door de VVV opgezet. We laten ons graag verrassen maar hopen dat mede gelet op het feit dat er fors geïnvesteerd wordt door de gemeente over dit laatste vooraf goed nagedacht wordt zodat we achteraf geen spijt krijgen van het ‘doen’.

De economie krijgt vanzelfsprekend ook aandacht: wij vinden dat een belangrijk thema. De haven van Lochem krijgt een boost, (bedrijven-)terreinen worden ontwikkeld en jonge ondernemers worden in het zadel geholpen. Diegenen die om diverse redenen geen betaald werk hebben worden vanuit het per  1 januari jongstleden opgerichte Baken gestimuleerd te participeren in een werkomgeving en zorgcoördinatie krijgt vermoedelijk ook buiten Almen vorm.

Al met al straalt het college ambitie uit: wat ons betreft is dat goed voor de gemeente Lochem.