MmL verkiezingsprogramma: werken aan (schone) arbeid

De gemeente moet aantrekkelijker worden voor “schone” bedrijven. Nieuwe grootschalige en/of vervuilende industrie past niet binnen onze groene gemeentegrenzen. Er moet meer ingezet worden op recreatie en toerisme. Initiatieven op dit gebied krijgen mede door participatie van de kernen veel meer mogelijkheden. De bestemmingsplannen moeten zo nodig worden versoepeld om (zeker in de buitengebieden) kleinschalige zakelijke activiteiten te kunnen ontwikkelen. Dit beleid blijft overigens niet beperkt tot recreatie en toerisme.

• MML wil dat Lochem een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft, speciaal voor schone bedrijven.

De gemeente kan hier een rol in spelen door bijvoorbeeld startende ondernemers die een onderbouwd zakenplan indien te helpen bij het verkrijgen van microfinanciering. Het ondersteunen van bestaande bedrijven en het stimuleren van een gunstig vestigingsklimaat dient de focus van het beleid te zijn. Een onderdeel hiervan is het, waar mogelijk, verstrekken van opdrachten door de gemeente aan bedrijven gevestigd binnen de gemeentegrenzen. Voor bestaande en
nieuwe bedrijven moet ruimte worden gecreëerd.

Meer aandacht voor recreatie en toerisme.