Fractie

In de huidige raadsperiode (2018-2022) houdt een aantal mensen zich bezig met de gebeurtenissen binnen de gemeente. Naast Lex de Goede, die plaatsneemt in de gemeenteraad, houden Bertus Karssenberg, Renske Dragt en Wim Langeler zich bezig met actuele thema’s. Dit houdt in dat zij deelnemen aan de tafelgesprekken, voorafgaand aan de raadsvergadering en dat bewoners om input gevraagd wordt. MmL biedt steeds een luisterend oor en standpunten worden uitvoerig binnen de fractie besproken.