Regionale Energie Stress

De Lochemse raad heeft afgelopen week gedebatteerd over de RES, de regionale energie strategie. Minister Wiebes heeft in het kader van het nog goed te keuren Klimaatakkoord Nederland alvast in 30 regio’s opgeknipt. Deze regio’s moeten binnen een jaar nadat over het nationale klimaatakkoord is besloten verplicht een ‘aanbod’ doen van de energie die door de regio zelf ‘duurzaam’ geproduceerd zal worden. Hoewel niet gezegd is dat andere bronnen niet aangewend mogen worden zal het aanbod met ‘bewezen’ technieken plaatsvinden, wind en zon dus. Om de huidige elektriciteit die uit ‘fossiele’ bronnen wordt vervaardigd ‘duurzaam’ te maken denkt het college binnen onze gemeentegrenzen tenminste zo’n 10 turbines en honderden hectares zonneveld nodig te hebben. Niemand kan echter garanderen dat wind en zon op het goede moment energie produceren dus is het in het hier en nu noodzakelijk dat er ‘back up’ is. In gewoon Nederlands betekent dit dat een energiecentrale die met gas of kolen zorgt voor voldoende stroom op die momenten. Vraag is dus wat je met deze hele exercitie opschiet als je alsnog gebruik moet maken van gas of kolen. Daarnaast is het streven om alle woningen binnen de gemeente Lochem hoewel het een schone fossiele brandstof vormt gasloos te maken: met de kennis van nu kan dat gauw tot een halve ton per woning oplopen.

Dat dit hele feest een vermogen gaat kosten is duidelijk: de VVD in de provincie Gelderland heeft recent becijferd dat alleen al onze provincie hier zo’n 200 miljard(!) aan kwijt is. Op zich prima als het ergens toe leidt maar dat is helaas niet het geval. Het kabinet heeft enige tijd geleden officieel aangegeven dat het klimaat er uiteindelijk 0,0003 graden C mee opschiet. Ieder zinnig mens stopt bij dit soort getallen meteen: mooi dat je duurzaam wilt leven maar als je leefomgeving naar de knoppen gaat, het je faillissement betekent zonder dat het merkbaar resultaat oplevert dan wordt de trek om duurzamer te gaan leven een stuk minder. Een meerderheid van politiek Lochem denkt daar overigens nog anders over: afgelopen maandag is een motie aangenomen waarin de doelstelling om in 2030 49% minder CO2 te produceren nog een keer wordt bevestigd.

Dat dit streven in het genoemde jaartal niet haalbaar is, los van de vraag wat u er mee opschiet als het wel gehaald wordt, kan iedereen met een beetje inzicht in de materie duiden: dat u hier de komende jaren uw uitzicht voor moet opgeven en heel erg stevig voor in uw portemonnee moet graven zal hooguit fluisterend worden toegegeven. Wij hopen dat de wal het schip snel keert en het gezond verstand wederkeert.