Van Zanen: ‘Lokale politieke partijen afgescheept met fooi’

De onderstaande tekst is gekopieerd van de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het artikel is hier te lezen.

‘Van de 9 miljoen extra subsidie voor politieke partijen gaat geen cent naar de lokale partijen. Alleen het Kennispunt lokale politieke partijen krijgt de komende jaren 350.000 euro. Deze fooi moet je met een vergrootglas zoeken. Een faire verdeling kan ik dit niet noemen’

Aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen vandaag in zijn toespraak tot de Buitengewone ALV van de VNG, vandaag in Nieuwegein.

Subsidie kennispunt

In de Tweede Kamer werd tijdens de Algemene Beschouwingen de motie-Jetten aangenomen waarmee de subsidie voor politieke partijen met 50 procent omhoog gaat. De minister van BZK heeft voorgesteld om de extra miljoenen toe te voegen aan het budget voor politieke partijen op grond van de Wet financiering politieke partijen. Dat betekent dat er behalve de subsidie voor het Kennispunt lokale politieke partijen niets rechtstreeks naar de lokale partijen gaat.

Eerlijke verdeling

Van Zanen pleitte tijdens de BALV voor een eerlijke verdeling van de subsidie voor politieke partijen. De VNG heeft er al eerder op aangedrongen het budget zo te verdelen dat het ten goede komt aan álle volksvertegenwoordigers, met name die van lokale partijen. Zij zijn tot op heden verstoken van subsidie, terwijl ook sterke lokale politieke partijen essentieel zijn voor het goed functioneren van onze democratie.