Wie drukt er op de knop?

In de vergadering van begin april is verantwoording afgelegd over de prestaties van 2 colleges. ‘Hoezo 2 colleges?’ vraag u zich ongetwijfeld af: medio 2018 is een college in nieuwe samenstelling aan de slag gegaan als resultante van de raadsverkiezingen van begin 2018. In de beleidsverantwoording is uitgebreid beschreven welke zaken gerealiseerd zijn maar ook welke nog aandacht behoeven. Deze verslaglegging gaat van baliebezoek tot invulling van de WMO. De rode draad is dat het nodige gerealiseerd is maar ook nu nog het nodige te doen staat. Wat de financiele effecten zijn van het gevoerde beleid van 2018 is nog onduidelijk: dat hoort de raad in mei.

Raadsbreed is ook een motie aangenomen die het college oproept om in Den Haag nog eens aandacht te vragen voor de herinvoering van elektronisch stemmen. Bij de laatste verkiezingen waren vele mensen vele uren druk om handmatig alle stemmen te tellen en te hertellen, iets wat anno 2019 toch wel heel erg gedateerd aanvoelt. Vermoedelijk zal het niet leiden tot een snelle aanpassing maar ieder duwtje in de goede richting is er één!