Home

Meedenken met Lochem, afgekort MmL, is een lokale politieke partij binnen de gemeente Lochem. De partij heeft geen binding met traditionele, landelijke partijen en kan zich daardoor wat gemakkelijker en doelgerichter mengen in discussies over specifieke, gemeentelijke aangelegenheden. MmL probeert de belangen van alle inwoners te behartigen, zowel de burger als de ondernemer. Ons verkiezingsprogramma staat elders op de site.

Meedenken met Lochem, afgekort MmL, is een lokale politieke partij binnen de gemeente Lochem. De partij heeft geen binding met traditionele, landelijke partijen en kan zich daardoor wat gemakkelijker en doelgerichter mengen in discussies over specifieke, gemeentelijke aangelegenheden. MmL probeert de belangen van alle inwoners te behartigen, zowel de burger als de ondernemer. Ons verkiezingsprogramma staat elders op de site.