Over ons

Meedenken met Lochem (MmL) is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en actief als een politieke partij in de Gemeente Lochem. De partij is opgericht omstreeks 2010 door enkele inwoners en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59338350.

In 2018 heeft MmL bij de gemeenteraadsverkiezingen een zetel in de wacht gesleept. Bij de verkiezingen in 2022 zijn twee raadszetels behaald. In 2022 maakt MmL onderdeel uit van de coalitie. Lex de Goede is benoemd als wethouder. 

Waarom zijn wij anders?

Wij zijn anders dan de gevestigde orde binnen de gemeentelijke politiek.

Wij worden niet beperkt door beleid van een moederorganisatie. Er worden ons geen standpunten van bovenaf opgelegd. Wij zijn niet links, niet rechts, maar steunen de volle breedte. Met goede inbreng moet iets gedaan worden, ongeacht wie het inbrengt en ook als dat betekent dat de huidige koers aangepast moet worden.

Wij gebruiken structureel de kennis die aanwezig is bij inwoners en ondernemers. Deze inwoners en ondernemers zijn op bepaalde onderwerpen deskundiger dan de gemeente en het is dan ook een gemiste kans als deze kennis en kunde niet worden gebruikt.

Even voorstellen: de vier belangrijkste kandidaten van  MmL

Lex de Goede, sinds meer dan 12 jaar woonachtig in Eefde. Hij werkt bij de Rijksoverheid in een managementfunctie, en is van origine jurist. De afgelopen 4 jaar heeft hij met veel plezier als fractievoorzitter in de raad van Lochem gezeten. Ook is hij actief als voorzitter van een stichting die zich met succes verzet heeft tegen de komst van extreem hoge turbines in Eefde west, waarbij zijn drijfveer is dat de omwonenden op geen enkele wijze serieus betrokken zijn bij de plannen. Ook was Lex gedurende 20 jaar voorzitter van een sportvereniging.
Hij heeft de nodige dossiers onder zich waaronder de energietranistie en de woonvisie. Zijn ambitie is om het wonen, werken en recreeren voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers van Lochem zo plezierig mogelijk te maken.

Bertus Karssenberg is sinds meer dan 12 jaar woonachtig in Harfsen en is geboren in Lochem. Bertus is al 20 jaar actief in de Lochemse politiek. Hij heeft de nodige maatschappelijke activiteiten ontplooid en was daarbij onder meer jarenlang voorzitter van Harfsens Belang, Achterhoek Netwerk, IN en OM Harfsen, Bestuur Meedenken met Lochem, Sportclub Lochem en oprichter van Ontmoetingsplek De Veldhoek.

Mijn naam is Renske Dragt. Ik woon sinds ruim tien jaar met mijn drie dochters (van 13, 11 en 7 jaar) samen met mijn man in het buitengebied van Laren. Wij zijn echte import, maar donders! Wat wonen wij hier fijn met een heleboel betrokken, bewogen en lieve mensen. We hebben dan ook naar traditie ‘buren gemaakt’.
Voor wat mij betreft? Ik heb geen politieke achtergrond. Maar in de wereld die wij nu gecreëerd hebben samen, zie ik dat als een kracht in plaats van als een zwakte.
Ik ben transparant als geen ander: ik bloos snel. Daarmee werk ik vanuit integriteit en met de allerbeste intenties, om de wereld een stukje beter te maken. Voor nu én voor de toekomst!
Om dit te doen maak ik graag de verbinding tussen mensen. Ik heb hier dan ook een boel ervaring in, zowel in de lucht als ook op de grond. Wat mij drijft? Sociale kwesties, waarin zowel ouderen als jongeren mee mogen doen. Waarin we weer oog hebben voor elkaar vanuit liefde en compassie. Waarin we economisch stappen mogen gaan maken en waarin iedereen zich gehoord weet en mag meedoen.
Ik werk vanuit lokale belangen met de visie waarin ik als raadslid zou willen luisteren naar ú, er wil zijn voor ú en daarmee bij ú op de drempel wil komen staan. Een overheid in dienst van ú en niet andersom.

Mijn naam is Wim Langeler. Ik woon ruim 42 jaar met veel plezier in het buitengebied van Harfsen

Ik ben bestuurslid geweest van plaatselijk belang Harfsen Kring van Dorth en zit al meer dan 35 jaar in het bestuur van de Hengelsportvereniging Laren-Lochem. Tevens ben ik vismeester bij Sportvisserij Nederland

Bij mij staat de verkeersveiligheid in de gemeente Lochem hoog in het vaandel en bouwen naar behoefte in Lochem en zijn kernen.