Over MmL

Meedenken met Lochem, afgekort MmL, is een lokale politieke partij binnen de gemeente Lochem. MmL probeert de belangen van alle inwoners te behartigen, zowel de burger als de ondernemer. Wij zijn niet links, niet rechts, maar steunen de volle breedte. Met goede inbreng moet iets gedaan worden, ongeacht wie het inbrengt en ook als dat betekent dat de huidige koers aangepast moet worden. Wij gebruiken structureel de kennis die aanwezig is bij inwoners en ondernemers. Deze inwoners en ondernemers zijn op bepaalde onderwerpen deskundiger dan de gemeente en het is dan ook een gemiste kans als deze kennis en kunde niet worden gebruikt.

Bondgenootschap
De partij heeft een bondgenootschap met BBB, de Boer Burger Beweging. Waar een lokale partij grote voordelen kent omdat er geen inhoudelijke verbintenis is met een ‘moederpartij’ kent het tegelijkertijd ook zijn beperkingen: provinciaal en landelijk is het niet altijd gemakkelijk om een ingang te vinden als die behoefte er is. Om het voordeel van een onafhankelijke partij te combineren met een landelijke ingang is besloten een voor een bondgenootschap. Onze samenwerking uit zich dus in een bondgenootschap waarbij beide partijen elkaars programma respecteren en hun uiterste best doen om elkaars belangen te dienen, de één lokaal, de ander landelijk. Voor MmL betekent dit dat door het bondgenootschap de ‘Haagse’ kennis gemakkelijker wordt gedeeld, maar ook dat lokale belangen landelijk beter onder de aandacht gebracht kunnen worden vice versa.

MmL is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en actief als een politieke partij in de Gemeente Lochem. De partij is opgericht omstreeks 2010 door enkele inwoners en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59338350. In 2018 heeft MmL bij de gemeenteraadsverkiezingen een zetel in de wacht gesleept. Bij de verkiezingen in 2022 zijn twee raadszetels behaald. 

Waarom zijn wij anders?
Wij zijn anders dan de gevestigde orde binnen de gemeentelijke politiek.
Wij worden niet beperkt door beleid van een moederorganisatie. Er worden ons geen standpunten van bovenaf opgelegd. Wij zijn niet links, niet rechts, maar steunen de volle breedte. Met goede inbreng moet iets gedaan worden, ongeacht wie het inbrengt en ook als dat betekent dat de huidige koers aangepast moet worden.

Wij gebruiken structureel de kennis die aanwezig is bij inwoners en ondernemers. Deze inwoners en ondernemers zijn op bepaalde onderwerpen deskundiger dan de gemeente en het is dan ook een gemiste kans als deze kennis en kunde niet worden gebruikt.