—– MmL Jongeren afdeling —–

Ben jij 23 jaar of jonger, ga je een goede discussie niet uit de weg, houden bepaalde onderwerpen je bezig en trekt de politiek je wel?

Heb je daar ook weer niet te veel tijd voor maar wil je wel graag je mening geven?

MmL wil de komende jaren graag werken aan een jongeren-tak. Als jongeren-afdeling draag je onderwerpen, visies of standpunten aan. Je komt als afdeling een paar keer per jaar bij elkaar en probeert met elkaar tot gezamenlijk punten te komen waar tenminste de jeugd van de gemeente Lochem bij gebaat is. Over jullie punten gaan we natuurlijk met elkaar in gesprek en de gezamenlijke conclusie wordt als het even kan ingebracht in de gemeenteraad. Hoe tof is dat?!

Lijkt dit je wat of wil je graag wat meer informatie? Stuur dan een berichtje via FB of mail naar mmlochem@gmail.com!

Fruitbomen in de openbare ruimte

MmL kreeg afgelopen week steun voor een motie waarin wordt gepleit voor fruitbomen in de openbare ruimte. Met een krappe meerderheid ging de raad akkoord met het voorstel om fruitbomen te planten op gemeentelijke grond ten gunste van de biodiversiteit. Pilots moeten de komende tijd gaan uitwijzen of burgers het enthousiasme van MmL gaan delen, maar vooralsnog is MmL-voorman Lex de Goede erg in z’n nopjes met deze ontwikkeling.

Jeugdraad Lochem bijeen

Uitgelicht

Op 4 maart j.l. was de jeugdraad van Lochem bijeen in de collegezaal van het gemeentehuis. De jongeren uit onze gemeente kregen zo gelegenheid om kennis te maken met een stukje gemeentepolitiek. Daarbij schoven de verschillende scholen aan bij de fracties van de gemeenteraad. Bij MmL konden een aantal scholieren van de Rank horen hoe het politieke spel verloopt, waarna het algemene deel werd voorgezeten door burgemeester van ’t Erve.

Van Zanen: ‘Lokale politieke partijen afgescheept met fooi’

De onderstaande tekst is gekopieerd van de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het artikel is hier te lezen.

‘Van de 9 miljoen extra subsidie voor politieke partijen gaat geen cent naar de lokale partijen. Alleen het Kennispunt lokale politieke partijen krijgt de komende jaren 350.000 euro. Deze fooi moet je met een vergrootglas zoeken. Een faire verdeling kan ik dit niet noemen’

Aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen vandaag in zijn toespraak tot de Buitengewone ALV van de VNG, vandaag in Nieuwegein.

Subsidie kennispunt

In de Tweede Kamer werd tijdens de Algemene Beschouwingen de motie-Jetten aangenomen waarmee de subsidie voor politieke partijen met 50 procent omhoog gaat. De minister van BZK heeft voorgesteld om de extra miljoenen toe te voegen aan het budget voor politieke partijen op grond van de Wet financiering politieke partijen. Dat betekent dat er behalve de subsidie voor het Kennispunt lokale politieke partijen niets rechtstreeks naar de lokale partijen gaat.

Eerlijke verdeling

Van Zanen pleitte tijdens de BALV voor een eerlijke verdeling van de subsidie voor politieke partijen. De VNG heeft er al eerder op aangedrongen het budget zo te verdelen dat het ten goede komt aan álle volksvertegenwoordigers, met name die van lokale partijen. Zij zijn tot op heden verstoken van subsidie, terwijl ook sterke lokale politieke partijen essentieel zijn voor het goed functioneren van onze democratie.

Herten-kramp

De Kadernota 2020 is eind mei behandeld in de raad: het behelst zoals de naam al aangeeft de kaders voor het College ten aanzien van de activiteiten van de nabije jaren alsmede de beschikbare budgetten waarmee deze opgepakt zullen worden.

Op de 33 initiatieven genoemd in de Nota zijn zo’n 20 moties en amendementen ingebracht: op zich een aardig score. Na een ouderwetse mondelinge stemming (de noodzakelijke software voor een digitale stemming stond op die ene PC die onverwacht bij een van de griffieleden thuis stond…) hebben er 7 ongeschonden de eindstreep gehaald, de rest is democratisch weggestemd. De winst van een flink aantal bijeenkomsten en het nodige fractieoverleg (inclusief afstemming tussen fracties over doel, inhoud en formulering) is dus heel erg overzichtelijk. Vertalen we de effecten van de vele uitgebrachte stemmen in louter geld dan zien we dat er een besluit is genomen om op de Collegetour per jaar € 5.000,- te besparen en dat het voorgenomen besluit om jaarlijks € 20.000,- te bezuinigen op het Hertenkamp in Lochem niet is overgenomen. Een in financieel opzicht erg mager resultaat van eerder genoemde inspanningen derhalve als je het bijvoorbeeld bekijkt vanuit de noodzakelijke bijdrage voor de plannen vanuit het eigen vermogen die over de komende jaren meer dan 2,5 miljoen Euro bedraagt!

MmL heeft een motie ingediend om ook in 2019 meer aandacht te besteden aan de heffing van de toeristenbelasting: het college schat dat er jaarlijks structureel zo’n € 100.000,- te weinig wordt afgedragen maar wil daar pas vanaf volgend jaar meer aandacht aan besteden. Onze oproep was om dit laaghangende fruit dit jaar reeds te plukken: met uitzondering van de PvdA en D66 vonden de andere partijen dat echter niet nodig. Daar waar een miljoenengreep in de spaarpot gedaan wordt om de balans in evenwicht te brengen is het naar onze mening niet uit te leggen dat handhaving van deze eenvoudige heffing achterwege wordt gelaten terwijl uw jaarlijkse bijdrage aan de gemeentelijke belastingen tot op de laatste euro ingevorderd wordt door Tribuut, waar nodig met een koninklijk dwangbevel.

Afsluiten moet je altijd met goed nieuws: door ons amendement kunt u de komende jaren voor het zelfde geld blijven genieten van het prachtige hertenkampje in Lochem!